• EnglishEnglish
Наближава крайният срок за подаване на заявки за участие в VIII Международна научна конференция
16 август 2021 г.

20 август 2021 г. е крайният срок за подаване на заявка за участие в VIII Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2021 г. в Русе. Организатор на форума е Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Целта на конференцията е да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи относно предизвикателствата и проблемите в икономическото и културно развитие на обществото, които динамично променящият се глобален свят създава, както и възможните им решения на микро и на макроравнище между учени и изследователи от различни сфери на  знанието и социума. Форумът се посвещава на 110 години от рождението на Стефан Гечев.

Работата на конференцията се организира в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.

Срок за изпращане на докладите – 31 август 2021 г.