• EnglishEnglish
ДИГИТАЛНА КУЛТУРНА СЪКРОВИЩНИЦА „СЕВЕР+”
2016 г. – 2017 г.

Целта на проекта е чрез създаване на съвременен център за цифровизация да се обединят усилията на институциите за опазване на културното и документално наследство, съхранено в техните фондове. Проектът дава възможност за уеднаквяване на процесите на дигитализация и създаването на пълнотекстови бази от данни.

Партньори са четиринайсет културни инститиции, а финансирането е осигурено от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Сред участниците са Институтът по математика и информатика към БАН, Дирекция „Култура и туризъм” към Община Велико Търново, Регионален исторически музей - Велико Търново, три от най-старите и богати на колекции читалища в България, както и Центърът за междуетнически диалог и толерантност.

В рамките на проектното предложение са оборудвани три центъра за дигитализиране, където най-ценните старопечатни и ръкописни книги, стари снимки, планове и чертежи на библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на партньорите са прехвърлени на дигитален носител и са дигитализирани над  дигитализирани 5000 единици. Най-старата книга, която е достъна в електронен вариант, е „Неделник” на Софроний Врачански, отпечатан в Римник през 1806г.

Проектът се реализира по Програма „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 – „Документиране на културната история”.