• EnglishEnglish
Писмените съкровища на Долен Дунав
09 октомври 2019 г. – 10 април 2020 г.

Продължителност на проекта: 09.10.2019 г. - 10.04.2020 г.

Общата цел на проекта е насърчаването на съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на RO-BG CBC регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи предимства и потенциал и преодоляване на несъответствията.

Специфичните цели на проекта са:
Създаване на интегриран туристически продукт "Долен Дунав трансгранична дестинация за литературен туризъм" (Долен Дунав CBDLT) и популяризиране на обновения общ положителен имидж на трансграничния регион.
Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и повишаване на нейния капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на Долен Дунав CBDLT

Дългосрочна цел на проекта е и укрепването на социалните и културните връзки между съседните български и румънски общности.

Целеви групи:

Широката общественост, местна публична власт; групи по интереси, включително НПО; висше образование и научни изследвания; център за образование / обучение и училище; МСП; Регионална публична власт.

В резултат на работата по проекта ще бъде разработена Интегрирана Стратегия за устойчиво Развитие на Писмените съкровища на Долен Дунав - Трансгранична Дестинация за Литературен туризъм. Целта е Повишаване ценността (включително повишаване осведомеността) за литературното и писмено наследство на румънско - български Трансграничен Регион, неговото възстановяване и популяризиране за устойчивост На икономическо развитие.

Този проект се реализира с подкрепата на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А.

Водеща организация е "Фондация Глобални библиотеки - България"; партньори са Регионална библиотека "Любен Каравелов" и Окръжна библиотека "Александру и Аристя Аман".

 През 2021 приключи изпълнението на проекта „Писмените съкровища на Долен Дунав“, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А, по който партньори са Фондация „Глобални библиотеки – България“; Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ в Крайова и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. В рамките библиотеката закупи техника от ново поколение – екран за мъгла, прозрачни екрани, най-съвременна технология за цифровизация и съхранение на дигиталните копия на книжния си фонд, както и нова книжна ламинираща станция. Повече от 140 000 страници от най-ценните писмени и литературни ресурси на институции в Русе, Силистра, Видин, Враца, Плевен, Велико Търново, Монтана и Добрич бяха дигитализирани. Тези писмени съкровища са достъпни на сайта на проекта http://www.litdanube.eu/bg/pismeni-sakrovishta. На сайта на проекта могат да бъдат намерени и шестте трансгранични литературни маршрута, изработени в рамките на проекта, данни за изградената мрежа от заинтересовани страни, както и информация за писмените съкровища от двете страни на Дунава, предоставена от библиотеките-партньори.

 

В рамките на проекта, от 26 до 29 август 2021 г. се проведе Литературния фестивал, организиран от нашите колеги и партньори Окръжната библиотека „Александру и Аристия Аман“ в Крайова, едно от двете заключителни събития. Програмата включваше представяния на книги, изложби и много литературни четения. В българската група се включиха библиотекари, журналисти, представители на неправителствения сектор, литературни изследователи, преподаватели, представители на местната власт, писатели. Българските участници в официалната част на фестивала бяха писателката Здравка Евтимова, изследователят и преводач от румънски език Христо Боев, както и директорката на Историческия музей в Балчик Радостина Енчева, която представи изложбата "Храмът на Понтийската майка на боговете - Кибела". 

От 7 до 10 септември в русенската библиотека се проведе литературният фестивал „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Форумът е финалното събитие, с което приключи проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“.

В него се включиха партньорите ни от Румъния и десетки участници от библиотеките на Силистра, Търговище, Разград, Видин, Лом и др., както и от градовете в региона на Долен Дунав. В програмата на форума бяха включени три творчески работилници за деца: за изработване на екслибрис, за изработване на комикс и изработване на родословно дърво; литературна игра; посещение на Международно дружество „Елиас Канети“ в Търговска къща „Поликар и Канети“; представяне на три изложби: за Стефан Гечев, „Храм на понтийската майка на боговете – Кибела“ на Историческия музей в Балчик и за развитието на комикса. По време на фестивала беше представена по атрактивен начин закупената високотехнологична апаратура по проекта и нейните възможности.

Предстои фестивалът да стане ежегоден, като всяка година той ще бъде посветен на различни аспекти на проблемите на писменото наследство на Долен Дунав, развитието на литературния туризъм в трансграничните региони, както и на културния обмен между Румъния и България.