• EnglishEnglish
Финансова грамотност в обществените библиотеки
01 януари 2020 г. – 01 юни 2022 г.

Проектът Financial Literacy Through Public Libraries (Финансова грамотност в обществените библиотеки) има за своя основна цел да повиши нивото на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и огромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално образование и учене през целия живот. Проектният консорциум е съставен от 4 организации от 4 различни държави в Централна и Източна Европа - Полша, Словения, България и Румъния. Два от партньорите са библиотеки, а останалите два са фондации, работещи с мрежите от обществени библиотеки на национално ниво.

Библиотекари от Регионална  библиотека „Любен Каравелов“ в Русе и от обществени библиотеки от област Русе – гр. Мартен, с. Семерджиево, с. Тетово и с. Червена вода, участваха на 19 и 20 април 2021 г. в пилотното двудневно обучение за обучители по проект FINLIT („Финансова грамотност в обществените библиотеки”). По време на двудневния семинар те се включиха в онлайн сесия с всички страни по проекта и в практическите занятия, водени от експерти. През месеците май и юни 2021 г., библиотечните специалисти проведоха пилотни обучения с 38 човека от областта, които получиха сертификати за завършения курс.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия и координиран в България от Фондация „Глобални библиотеки“.