• EnglishEnglish
Духовното съвършенство според Първото съборно послание на Апостол Йоан
14 юли 2020 г.

В доклада на д-р Ева Ковачева „Духовното съвършенство според (1 иоан. 3:9;5:18) във връзка с (1 иоан. 2:20,27)“, с който се включва в VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, се анализират стихове от Първо съборно послание на св. ап. Йоан.  В тях се споменава за вярващи на такава висока духовна степен, на която получават знанието си пряко от Бога, както и не могат да грешат. Целта на изследването е да се установи какъв точно смисъл влага в тези стихове св. апостол и евангелист Йоан и дали е имало действително такива християни в Древната църква, както и през по-късните векове. В него се излага твърдението, че такива християни е имало, в потвърждение на което се привеждат примери със св. Мария Египетска и св. Тереза Авилска.

 

Д-р Ева Ковачева завършва в СУ „Климент Охридски“  Международни дипломатически отношения и Теология. Магистратурата й е от Филипс-Университет, Марбург, Германия - Надграждащо следване по Теология в 30 дисциплини, с главена насоченост: „История на религиите" и „Сравнително религиознание". В същия университет защитава докторат по Теология в областта „История на религиите". В момента е Главен асистент в катедра Теология на Философско-историческия факултет, Пловдивски  университет „Паисий Хилендарски”.