• EnglishEnglish
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС”
11 ноември 2016 г. – 02 декември 2016 г.

Целта на проекта е представяне ролята на обществената библиотека в съвременното общество и  очертаване на нейния потенциал като център на местната общност в изпълнение на национални и европейски политики в различни сфери на обществено-икономическия живот: от неформално образование, достъп до култура, достъп до интернет и информационните ресурси на глобалното информационно общество, до бъдещите услуги на електронното правителство.

В резултат на проекта се осигури присъствие на 21 представители на обществени библиотеки от област Русе на Национален форум „Библиотеките днес”. Представени са две презентации: за постигнати резултати в проекти за финансова грамотност; дейности на „Социални проекти“ в „Еконт Експрес“ ЕООД; реализиран и презентиран на форума клип „Финансови услуги в модерната библиотека”.

Проектът е финансиран по договор с Фондация „Глобални библиотеки България”.