• EnglishEnglish
РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА „БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2021“
31 май 2021 г.

На 31 май 2021 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се проведе Регионална кръгла маса „БИБЛИОТЕКИТЕ ПРЕЗ 2021“ за обществените библиотеки от област Русе. Целта на кръглата маса беше да постави фокус върху мястото и ролята на библиотечните институции от област Русе и тяхното активно включване в новите процеси, за да бъдат част от  глобалното устойчиво развитие.

На събитието присъстваха: Катя Петрова - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, община Русе, д-р Виктория Иванова - Директор на Университетска библиотека  към Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Петя Минчева - експерт в Регионален експертно-консултантски. и информационен център „Читалища” – Русе

В рамките на събитието бяха обявени резултатите от Годишната награда „Библиотека на годината на област Русе“, 2020. Призът „Библиотека на годината на област Русе“, 2020 беше присъден на библиотеката при Народно читалище „Светлина-1927“ в с. Чилнов, която получи и парична награда от 200 лв. за покупка на книги.  Извън регламента журито на конкурса присъди още две награди. Поощрителна награда в размер на 90 лв. получи библиотеката при Народно читалище „Пробуда -1907“ в с. Тетово, финансирана от Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Русе. Награда „Библиотекар на годината на област Русе“, 2020 на  ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, в размер на 50 лв.,  беше присъдена на Гюнер Махмуд от библиотеката при Народно читалище „Светлина-1927“.

Екипът на проект “Робо фабрика” запозна присъстващите с робота Марти, който помага на деца от 8 до 15 години да навлязат в тайните на програмирането. Проектът се реализира по програма “Знание и растеж” към Фондация “Русе - град на свободния дух”, с подкрепата на Еконт Експрес ЕООД.

Д-р Теодора Дянкова представи проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“, който се реализира с подкрепата на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А.

На кръглата маса бяха повдигнати въпроси и проблеми, свързани с работата на библиотеките по време на извънредното положение и беше обменен опит.

Форумът се организира в рамките на проект „Обществените библиотеки в област Русе – професионализъм в действие“, финансиран от  Министерство на културата.