• EnglishEnglish
Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Библиотеките като образователна среда"
01 май 2021 г. – 30 май 2021 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република, по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“ на Министерство на образованието и науката. Целта на проекта е изграждане на трайни навици за четене и формиране на умения за учене през целия живот. В рамките на проекта бяха осъществени тематични онлайн срещи, литературни видеочетения. Проектът се финансира от национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Библиотеките като образователна среда”  на Министерство на образованието и науката.