• EnglishEnglish
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА „ВЪВЕДЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ”
22 ноември 2016 г. – 25 декември 2016 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" е една от шестте библиотеки в България, на чиято територия се проведе двудневен курс по Обучителна програма „Въведение в електронното управление” с представители на целеви библиотеки по Програма „Глобални библиотеки България” за предоставяне на административни електронни услуги.  

Целта на програмата е предоставяне на базисни познания за подготвяне на служителите за стартиране на дейности по представяне на административни услуги в обществените библиотеки.

В резултат на програмата са обучени петнадесет библиотечни специалисти в умения за представяне на административни услуги в обществените библиотеки. 

Програмата е финансирана от Министерство на културата чрез Фондация „Глобални библиотеки България”.