• EnglishEnglish
Русенската библиотека спечели финансиране по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ЕИП 2014-2021
21 юни 2022 г. – 20 април 2024 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе е единствената библиотека в България спечелила финансиране по Оперативна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с приоритетна ос „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1. "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Благодарение на проектната идея кино-камерния театър в културния институт, ще бъде ремонтиран и оборудван и ще се превърне в модерна многофункционална зала, където ще бъде експонирана  интерактивна изложба на триизмерни картини под мотото „Триумфът на фантазиите и Фотографско ателие – „Чудният свят през обектива“.

В рамките на проекта ще бъде представен богатия старопечатен фонд на русенската библиотека, както и на аудио визуалното наследство в областта на анимационното кино, чрез реализиране на първия за Русе Фестивал на анимационното кино.

По инициатива на Сдружение „Център Динамика“  в библиотеката ще се проведат ателие за театър и фото ателие. В обновената зала на библиотеката децата и двама експерти психолози ще представят две театрални представления.

Друг важен етап от проекта е подготовката на пет годишен План за културно предприемачество с визия за развитие на обновените обекти, привличане на аудитория и генериране на допълнителни приходи от културни продукти. Ще бъдат разкрити и две нови работни места.

Една от специфичните цели на проекта е да даде своя принос за увеличаване на пространствата за достъп до културно съдържание в най-големия дунавски град, както и за опазването на културното и архитектурното наследство.

Партньори по проекта са Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков и Сдружение „Център Динамика“.