• EnglishEnglish
Национален литературен конкурс "Море"
13 януари 2022 г.

Националният литературен конкурс „МОРЕ“  се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” - Бургас със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник на читалището - 11 май - Денят на светите братя Кирил и Методий.

Конкурсът включва кратки литературни жанрове - стихотворения и есе. Той е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 25 години.

За участие се допускат само творби на морска тематика.

За журиране се приемат:

СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични.

ЕСЕТА - до три броя.

Произведенията се изпращат на имейл: chitalishte_km@abv.bg текстов формат - docx и не се връщат.

В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.

В отделен файл  се изпращат: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

Краен срок за предаване на творбите - 12 април 2022 г.

Наградите:

Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор.

За всеки жанр се излъчват I, II, III награда (грамота, парична и предметна).

Специална награда „Стихотворение - текст за песен“ (грамота и предметна).

Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса.

Отличените от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и Фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii

На наградените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на наградите.