• EnglishEnglish
Национален литературен конкурс „Море“
18 март 2022 г.

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” със съдействието на Община Бургас организира ежегодно Национален литературен конкурс „Море“. Той се провежда от 2003 г. във връзка с патронния празник на читалището - 11 май - Денят на светите братя Кирил и Методий.

Литературният конкурс „МОРЕ“ е явен и в него могат да се включат всички желаещи на възраст от 15 до 25 години с кратки литературни жанрове - стихотворения и есе. Допускат се за участие само творби на морска тематика.

За журиране се приемат СТИХОТВОРЕНИЯ - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични, и ЕСЕТА - до три броя. Произведенията се изпращат на имейл: chitalishte_km@abv.bg текстов формат - docx и не се връщат.

В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.

В отделен файл участниците трябва да изпратят: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

Краен срок за предаване на творбите - 12 април 2022 г.

Голямата награда на журито включва статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“ на отличения автор.

За всеки жанр се излъчват I, II, III награда (грамота, парична и предметна).

Специална награда „Стихотворение - текст за песен“ (грамота и предметна).

Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса.

Отличените от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и Фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii

На наградените участници се изплащат пътни разходи за участие в тържеството по връчване на наградите.