• EnglishEnglish
„Паяжината на паяка“ и „Различната Добруджа в литературата между войните“
10 март 2021 г.

На 9 март в библиотеката гостува преводачът от румънски език д-р Христо Боев. Заедно със съпругата си Дияна Боева, която е филолог и писател, той презентира романа на румънската писателка с български произход Чела Серги „Паяжината на паяка“ и своята монография „Различната Добруджа в литературата между войните“. Събитието премина при спазване на всички противоепидемични изисквания в ограничен състав публика.

Христо Боев за втори път гостува в Русе, представяйки румънска проза. За „Паяжината на паяка“ сподели: „Срещата на българския читател с този изключителен роман на Чела Серги е доста закъсняла. Публикуван през 1938 г., Паяжината на паяка“ е вероятно най-атмосферният от всички междувоенни румънски романи. Наред с живо претворения Букурещ, присъстват силно и българските градове: София, Силистра и Балчик, като последните два са по онова време част от Румъния. Смайващо е магическото присъствие на морския град със своите задушевни кафенета и кръчми, ослепителни хълмове, и, разбира се, най-синьото море. Литературният Балчик на Чела Серги остава най-поетичното пресъздаване на българския град до момента, стигащо до нас чрез този модерен роман-пътепис. Има обаче и други причини настоящата книга да ни интересува живо сега. Следващите страници ще ни разкрият изключителен психологически анализ на женската душевност с определен феминистичен привкус, модерно топографско изобразяване на градски бит и среда. Тъй като романът е автобиографичен, основната му героиня и разказвач от първо лице, Диана Славу, следва бежанските движения на семейството на авторката, като така пред нас изникват автентично пресъздаденият бит и култура на споменатите места. Над всичко това е една незабравима любовна история…и морето…“

Заедно с „Паяжината на паяка“ д-р Христо Боев  представи и своята монография „Различната Добруджа в литературата между войните“, оценена високо от проф. д-р Петър Стоянович – научен редактор на изследването: "Изследването на Христо Боев "Различната Добруджа в литературата между войните" е успешен опит да помогнем на незарастващата ранана незнанието в цял период от българското държавно и духовно съществуване. В съвременната ни няука, често попадаща в плен на изолационната патриотичност, подобни монографии са живително средство да изучим себе си чрез познанието за другия. Предлаганата книга е отлично четиво и за публика, която няма дълбоки познания за авторите и текстовете на румънската литература, защото интердисциплинарните изследвания на Боев успешно и интересно ги надхвърлят". Монографията е своеобразно допълнение към романа на Чела Серги, защото изследва и него наред с други. Книгата съдържа и 100 страници за Йордан Йовков в съпоставителен анализ с румънски автори.

Преводачът Христо Боев е роден през 1973 г. в Пловдив. Завършил е английска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доктор по сравнителна американска и британска литература на Университета „Овидиус“ – Констанца. Симултанен и писмен преводач, преподавател по литература, английски, френски и румънски език, както и български за чужденци. Христо Боев е основател и управител на издателство „Нордиан“. От миналата година е притежател на читателска карта на посланик на русенската библиотека.