• EnglishEnglish
Дигиталната еволюция на литературното образование
21 август 2020 г.

В VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" изследователи от различни области представят своите гледни точки по въпроси за моделите на развитие както в чистата, така и в природните науки, литературата и изкуството. Еволюционните процеси в литературата, поставена в дигитална среда и някои знакови явления в съвременното й развитие са провокирали научния интерес на проф. д-р по филология Ренета Божанкова и д-р  Ева  Пацовска-Иванова, преподаватели в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Проф. Божанкова се включва в научния форум с доклад на тема: „Дигиталната еволюция на литературното образование“. В доклада се проследяват еволюционните процеси в литературата в дигитална среда, наблюдавани през последните две десетилетия, постъпателните промени в жанровете, писателската работа и читателските нагласи и активност. Тези процеси неизбежно се отразяват на преподаването в университетските курсове в областта на литературознанието, които се осъществяват частично или изцяло онлайн и при използването на специфичните инструменти на дигиталната хуманитаристика.

Д-р Ева  Пацовска-Иванова разглежда „Литературата като причина и следствие на революция и еволюция“. Докладът има за цел, въз основа на разсъжденията на водещи литературни теоретици, да открои някои знакови явления в литературата (с акцент върху немскоезичната), които са неразривно обвързани с различните проявления на революцията и да повдигне въпроса дали те водят към еволюционно развитие.