• EnglishEnglish
Ростовският държавен икономически университет - готов за сътрудничество между академичните общности
17 септември 2020 г.

На откриването на VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ беше излъчен видеопоздравът на Ростовския държавен икономически университет до организаторите и участниците във форума. В него зам. ректорът Наталия Вовченко споделя: "Провеждането на конференцията е важно събитие, което внася своя принос за подобряването на бъдеща ползотворна дейност и ще съдейства за заздравяването на международното научно сътрудничество.

Надявам се, че резултатите от работата на форума ще бъдат полезни за всички участници, на първо място в икономическите науки, а предложенията и препоръките ще намерят своето приложение в практиката.

Ростовският държавен икономически университет е готов за бъдещо разширяване на сътрудничеството между нашите академични общности.

Провеждането на конференцията е важно събитие, което внася своя принос за подобряването на бъдеща ползотворна дейност и ще съдейства за заздравяването на международното научно сътрудничество.

Надявам се, че резултатите от работата на форума ще бъдат полезни за всички участници, на първо място в икономическите науки, а предложенията и препоръките ще намерят своето приложение в практиката.

Ростовският държавен икономически университет е готов за бъдещо разширяване на сътрудничеството между нашите академични общности.

Желая Ви интересна и ползотворна научна дискусия!"

В програмата на конференцията Ростовският държавен икономически университет, Русия се включва с доклада на Никита Бухов TRANSFORMATION OF ONLINE EDUCATION IN RUSSIA IN THE FRAMEWORK OF REMOTE ECONOMY