• EnglishEnglish
Библиотечен специалист с доклад в семинар "Културата и творчеството в Европа – наследство и перспектива"
28 юни 2021 г.

Библиотечният специалист Христина Везирева  се включи като лектор в програмата на семинар на тема "Културата и творчеството в Европа – наследство и перспектива". Той се организира в рамките на проект CreatINNES, финансиран по програма Еразъм+, който има за цел да подпомага креативните и творческите индустрии и се проведе на 28 юни в Заседателната зала на библиотеката.

Темата на доклада на колегата Везирева беше „Любен Каравелов в личната библиотека на академик Михаил Арнаудов – ценно културно наследство“. В него се представя как взаимно се допълват и изграждат два от колосите на българщината - Любен Каравелов и Михаил Арнаудов, какво място заема личността на Каравелов в научните търсения на академика и как ученият е изследвал делото на писателя и революционера.

В събитието взеха участие лектори от различни сфери на изкуството и науката, които представиха свои доклади и презентации на различни теми, като „Хартофилаксът – пазител на буквите и тълковател на словото“ (доц. д.ф.н. Тодорка Георгиева, филиал на РУ „Ангел Кънчев“ в Силистра); „Българските писатели, номинирани за Нобелова награда“ (доц. д-р Мира Душкова, РУ „Ангел Кънчев“); „Монетите на Никополис ад Иструм в колекцията на РИМ Русе“ (Деян Драгоев, РИМ-Русе) и др.