• EnglishEnglish
БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ, 2020
01 юли 2020 г. – 15 декември 2020 г.

Приоритет на Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" е обновяването на библиотечните колекции за насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" за поредна година беше одобрена и получи финансова помощ за закупуване на 1 231 заглавия от 53 български издателства. Това осигури възможност читателите на библиотеката да имат достъп до най-новите заглавия в областта на художествената литература за деца и възрастни, история, литературна критика, справочна и друга научна литература.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България.