• EnglishEnglish
МЕЙКЪРСПЕЙС - ФАБРИКА ЗА ИДЕИ, ЗНАНИЕ И МЕЧТИ „РУСЕ И ДЕЦАТА“
01 юни 2016 г. – 31 октомври 2016 г.

Водеща тенденция в развитието на съвременните обществени библиотеки е организиране на творческо пространство за учене и иновации през целия живот. В този процес особено внимание се отделя на децата и техния интерес към реализиране на собствени идеи с цел формиране общество на знание. За да отговори на съвременните тенденции Регионална библиотеката „Любен Каравелов“ – Русе насочи дейността си към изграждане на среда, където всеки желаещ намира условия за създаване на нещо ново, за досег до съвременно оборудване и технологии, място за непосредствено общуване с технологичните и научни постижения в приятелски ориентирана обстановка.

Основната цел е да се създаде иновативен модел за развитие на култура на създаване, споделяне на знания и иновации при деца и младежи чрез изграждане на творческо пространство (мейкърспейс) за утвърждаване на Русе като град на традиции и новаторство.
Специфични цели:
- създаване на условия за формиране на интерес в децата и младежите към професии, които изискват дигитални умения;
- изграждане на среда и осигуряване на достъп до ресурси за насърчаване на креативно мислене и иноваторски подход.
Целеви групи:
Деца от 7 до 12 години
Младежи от 12 до 14 години
В резултат на проекта 179 деца и младежи от 7 до 14-годишна възраст придобиха знания и компетенции за творчески занимания и работа със съвременните 3D технологии, а 35 библиотекари и 4 доброволци изградиха капацитет за работа с деца в мейкърспейс.
Проектът се финансира от Фондация "Русе - град на свободния дух" в партньорство със Сдружение "Културни пространства", Център за кариерно ориентиране в училищното образование към Регионален инспекторат по образованието Русе, Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе и Комисия за защита от дискриминация.