• EnglishEnglish
Библиотеката получи първия Българско-грузински и Грузинско-български речник
27 април 2021 г.

Трите броя от първия Българско-грузински и Грузинско-български речник дойдоха, придружени с писмо до директора на русенската библиотека Теодора Евтимова от посланика на Република България в Грузия Десислава Иванова. В него се казва:

„Уважаема госпожо Директор,

Имам удоволствието да Ви представя първия Българско-грузински и Грузинско-български речник, който бе издаден по инициатива и със съдействието на Посолството на Република България в Тбилиси.

Настоящият речник е създаден в резултат на доброволческия труд на български и грузински родолюбци и застъпници за трайното взаимно опознаване на нашите два народа, включително и чрез инструмента на езика. Той, също така, има за цел да отправи послание към широката общественост в Грузия и у нас за традиционно отличните двустранни отношения между Република България и Грузия и интензитета на двустранния политически, икономически и културен обмен. Издаването на речника е естествено свързано и с открития в края на 2019 г. и спонсориран от Република България първи лекторат по български език и литература в Грузия.

Уважаема госпожо Директор,

С настоящето предавам на Вашето внимание и разпореждане екземпляри от горецитирания първи Българско-грузински и Грузинско-български речник, с молба да бъдат зачислени във фонда на поверената Ви библиотека, за да бъдат на разположение на всеки посетител, който проявява интерес към темата“.

Първият по рода си двуезичен речник на български и грузински думи е ценен за библиотеката,  не само защото е първи по рода си, а защото е създаден от родолюбивите доброволчески усилия на български и грузински специалисти. Надяваме се да бъде полезен за лингвистите и интересуващите се от чужди езици ученици, студенти и граждани.

Благодарим на Н.пр. посланика на България в Грузия Десислава Иванова за полезния и важен дар!