• EnglishEnglish
Библиотеката издаде био-библиография на Змей Горянин
23 юли 2021 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ издаде на традиционен и електронен носител био-библиографията „Светлозар Димитров – Змей Горянин (1905 – 1958)“, реализирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Културно наследство“, модул „Съхранение и популяризиране на културно наследство“, по проект „Змей Горянин – Непознатият“.

Това е първи опит за цялостно библиографско изследване на творчеството и личността на родения в Русе писател. Задачата на персоналията е да отрази възможно най-пълно и да разкрие детайлно едно голямо литературно дело, съзнателно изолирано от официалната литература за десетилетия, да достигне до по-широка аудитория, да донесе знание за писателя, да насърчи интерес към живота и литературното наследство на една от най-изявените творчески личности – Змей Горянин. Био-библиографията е с вграден QR код, при активирането на който се достига до електронната библиография на сайта на библиотеката. Изданието и в двата варианта е широко достъпно и е насочено към лица с изследователски интереси, студенти, докторанти, научни работници и насърчава извършването на изследователска дейност.

С издаването на био-библиографията „Светлозар Димитров – Змей Горянин (1905 – 1958)“ приключват дейностите по проект „Змей Горянин – Непознатият“. В рамките на проекта бяха заснети с 2D технологии 450 документа от личния архив на писателя, съхраняван в библиотеката. С част от тях в сайта на институцията се публикува интерактивна тематична дигитална колекция „Змей Горянин – Непознатият“, която включва разкази, стихотворения, епиграми, ескизи, рисунки на Змей Горянин. Беше заснет двуезичен аудиовизуален видеоматериал за живота и творчеството на забранения от народната власт автор. Той включва кадри, документиращи връзката на съхранявания в библиотеката литературен архив на писателя с документи от неговия живот. Видеоматериалът е публикуван в You Tube канала на библиотеката  и споделен в Общински канал Култура Русе - Ruse Culture. Създадените в рамките на проекта ресурси подобряват достъпа и популяризират малко познато книжовно културно наследство сред широката общност.