• EnglishEnglish
Обществените библиотеки в област Русе – място за професионализъм, знание и иновации
май 2019 г. – декември 2019 г.

Проектът си поставя за цел да издигне на по-високо технологично ниво библиотечната мрежа от област Русе, като през периода май – декември 2019 г. реализира дейности за: внедряване на високотехнологични облачни услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност; повишаване на капацитета на библиотечните специалисти от региона; популяризиране ролята на съвременните библиотеки сред местната общност и изследване и съхраняване на местната история.

Основна цел:

Развиване на устойчива мрежа от обществени библиотеки в област Русе чрез внедряване на съвременни услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност сред местната общност.

Специфични цели:

- подобряване на координацията в мрежата от обществени библиотеки в региона чрез повишаване на капацитета на библиотечните  специалисти и създаване на потребителски интерфейс за достъп до електронни каталози;

- повишаване на информираността на заинтересованите лица за ролята и значението на обществените библиотеки чрез популяризиране дейността на културните институции от област Русе сред местната общност;

- изследване, проучване и съхраняване на местната история.

Целеви групи:

- Екип на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе;

- Служители на обществените библиотеки в област Русе;

- Журналисти;

- потребителите на библиотеката;

- професионалисти – библиотекари от обществени библиотеки на други области;

- потребители на печатни и онлайн медии.

Проектът предвижда:

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="71&