• EnglishEnglish
Библиотеката - от традиции към иновации
август 2022 г. – декември 2023 г.

Основната цел на проекта е привличане, задържане и развитие  на публики, чрез създаване на механизми за интерактивна комуникация и приобщаване към дейността на обществената библиотека на аудитории с помощта на съвременните технологии.

Настоящият проект включва цялостна концепция за възстановяване и развитие на най-голямата библиотека в Русе в няколко стратегически направления: Надграждане в развитието на дигиталните процеси и въвеждане на нови технологии в библиотечната дейност за ефективна комуникацията с потребителите и промотиране на културни продукти; Развитие на културни и образователни инициативи, насочени към разнородна аудитория.

В резултат на осъществените проекти дейности се повишава разпознаваемостта на библиотеката като институция.  Надграждайки технологично съществуващия си немалък капацитет културния институт и успешно се конкурира с останалите структури на информационния пазар, тъй като е в състояние да предложи съвременна и адекватна услуга, която отговаря на очакванията на потребителите.

Проектът в финансиран от Национален  фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти ‘22“.