• EnglishEnglish
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.
юли 2021 г. – ноември 2021 г.

Регионална библиотека "Любен Каравелов" за поредна година бе одобрена да получи финансова помощ за закупуване на книги от български издателства. Това осигурява възможност читателите на библиотеката да имат достъп до най-новите заглавия в областта на художествената литература за деца и възрастни, история, литературна критика, справочна и друга научна литература.

Проектът се реализира по програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на Министерството на културата. Целта му е обществените библиотеки в България да получат допълнителни финансови средства за обновяване на фондовете си. Тази година русенската библиотека получи финансиране за 1427 екземпляра на 760 заглавия от 49 български издателства, които влязоха във фондовете на институцията първите две седмици на м. ноември 2021 г.