• EnglishEnglish
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“.
юли 2021 г. – ноември 2021 г.

 

Регионална библиотека "Любен Каравелов" за поредна година е одобрена да получи финансова помощ за закупуване на книги от български издателства. Това осигурява възможност читателите на библиотеката да имат достъп до най-новите заглавия в областта на художествената литература за деца и възрастни, история, литературна критика, справочна и друга научна литература.