• EnglishEnglish
Удовлетвореността на участниците - най-високата оценка за работата на организаторите на един форум
04 октомври 2021 г.

На 30 септември и 1 октомври се проведе VІІІ Международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, организирана от русенската библиотека. Доказателство за добрата организация и високите резултати на форума, както и утвърждаването му като важно за научните и изследователски среди събитие е удовлетвореността на участниците и тяхната оценка.

Благодарствено писмо получи директорът на библиотеката от един от докладчиците - гл. ас. д-р Никола Вангелов (Софийски университет „Климент Охридски“). В него се казва:

„Уважаема г-жо Евтимова,

Искам да изразя своята благодарност за възможността да участвам в осмата международна научна конференция „ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ“, организирана от регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе.

Научната конференция беше организирана отлично. От първоначалното предложение за участие, до финалния етап на презентация на изследванията и тяхното дискутиране, винаги срещах разбирателство от страна на организаторите.

Участниците в научните панели представиха своите доклади по интересен и интерактивен начин. Презентациите събудиха и оживена дискусия, което говори за високия научен принос на конференцията. Международното участие беше чудесно допълнение към синергията на събитието.

Искам да изразя специални благодарности на Вашите колеги г-жа Татяна Савова, г-жа Валентина Караджова, г-жа Валерия Йорданова, както и на колегите от поддръжката за организирането и безпроблемното провеждане на конференцията.

С удоволствие смея да отбележа, че атмосферата на цялата конференция не беше единствено академична, а и приятелска. Несъмнено за това допринесоха и организираните разходка по река Дунав с кораба „Русчук“, както и вечерята, където успяхме установим ползотворни контакти.

Безспорно нищо от това нямаше да е възможно, без високия Ви професионализъм, както и на Вашите колеги. Искрено вярвам, че конференцията ще се състои и догодина, когато съм убеден отново ще пожъне успех.“

 

Трогнати сме от оценката на д-р Вангелов и го очакваме в следващото издание на научната конференция!