• EnglishEnglish
Предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция и Химера ли е рационалният гласоподавател
11 август 2020 г.

 

Две интересни гледни точки върху международноправната защита на социалните права и политическото поведение на избирателите излагат на VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" д-р по международно право, гл. ас. Паунита Петрова и докторантът Станислав Тодоров от Юридическия факултет на Софийския университет.

Докладът на д-р Петрова „Еволюция в международноправната защита на социалните права - отговор и противодействие на Четвъртата индустриална революция“ разглежда ангажимента на международното право да отчете всички предизвикателства на Четвъртата индустриална революция и да реагира адекватно на тях. То трябва развие и засили защитата на социалните права в противовес на засиления натиск върху човешкия ресурс. Трябва да се създадат нови задължения за държавите, които в съвкупност да обхващат защитата на всички социални права и да включват както адаптация на образователните системи към новите изисквания на икономиките, така и осигуряването на сносен живот за хората и техните семейства, които са готови да престират труд на пазара на труда

Станислав Тодоров се развива тезата: „Рационалният гласоподавател е химера“. В разработката се разглеждат теоретичните концепции за политическото поведение на избирателите. На тяхна основа се прави дискурс анализ, в който се включват примери от българската действителност (примерите са за конвенционално и неконвенционално политическо участие). С помощта на тези примери се защитава тезата на докладчика, която се съдържа в заглавието.