• EnglishEnglish
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО
27 април 2023 г. – 28 април 2023 г. 11:00 ч. – 17:00 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира Х Международна научна конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО“, която ще се проведе на 27 и 28 април 2023 г. в град Русе.

Конференцията се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов - виден български учен, фолклорист, литературен историк, етнограф и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков – виден български икономист, един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днeс УНСС).

Заявки за участие се приемат до 09 април 2023 г.

Срок за изпращане на докладите – 09 април 2023 г.

Възможнисти за участие: присъствено, онлайн или с видеопредставяне.

Такса за участие – 80.00 лв.

Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция.

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова: e-mail: ruse@libruse.bg; тел.: 0876043155