• EnglishEnglish
Пресконференция
17 септември 2020 г.

Преди началото на Международната научна конференция представители на съорганизаторите се срещнаха с журналисти.

В пресконференцията участваха проф. Венелин Терзиев, проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив; инж. Иван Иванов - изп. директор на УМБАЛ "Канев" АД - Русе и Теодора Евтимова - директор на Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Проф. Терзиев разказа на журналистите за подготовката, целите, пленарните доклади и направленията, застъпени в научно-изследователските разработки на форума.

Проф. Новак запозна журналистите с участниците и темите от страна на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Тя посочи, че сътрудничеството с библиотеката в Русе надхвърля границата между партньори в научно-образователното и културно пространство.

Инж. Иванов подчерта, че подписаните с библиотеката договор и меморандум за сътрудничество са много важни за предстоящата акредитация на болницата. Той благодари на съорганизаторите за подадената ръка и специално на русенската библиотека за експертната методическа и ресурсна помощ при изграждане на ново структурно звено „Библиотека“.

Директорът на културния институт Теодора Евтимова говори за програмата и участниците в конференцията.

Съорганизаторите отговориха и на интересуващи журналистите въпроси.

Редакторът на в. "Славянско слово" - Монтана Юлий Йорданов, който е и редовен докладчик в научните конференции, подари на библиотеката две свои книги.

Конференцията ще започне с официално откриване в 13:00 ч. днес.