• EnglishEnglish
Архитектурно-строителна работилница за деца. От играта към знанието
10 април 2019 г. – 31 декември 2019 г.

Идеята на проект "Архитектурно-строителна работилница за деца. От играта към знанието" на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе е да ориентира вроденото детско любопитство към придобиване на знания  за различни професии с тематична насоченост строителство, архитектура и техника, което е в синхрон и с установената необходимост на пазара на труда. 

Основната цел на проектното предложение е да се изгради експериментална среда за деца от 8 до 12 годишна възраст за придобиване на знания и информация за професии, с фокус архитектура и строителство, чрез игри, практически занимания и средствата на съвременните технологии.
Специфични цели:
- разгръщане на личностния потенциал на децата;
- мотивиране на децата към усвояване на нови знания;
- развиване на въображение, креативност, пространствено и конструктивно мислене; 
- кариерно ориентиране и осъзнат избор на бъдеща професия.

Целева група: Деца от 8 до 12 години – 120 участника

Крайни бенефициенти на проектните дейности са посетители на библиотеката, интернет потребители на информация, родители, приятели, съученици на участниците, ученици и преподаватели от партньорската организация.

В резултат на проектното предложение 120 деца от различни русенски училища имат възможност да опознаят професии в областта на архитектурата и строителството чрез игри, практически занимания и със средствата на съвременните технологии, да идентифицират своите интереси и способности, което да подпомогне в перспектива да направят правилен избор на професия. Най-добрите художествено-творчески проекти, изработени от участниците, се представят на изложба в библиотеката.

Проектът се осъществява в партньорство с ученици и преподаватели от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев" – Русе и Сдружение "Културни пространства".

Проект "Архитектурно-строителна работилница за деца. От играта към знанието" на Регионална библиотека "Любен Каравелов" се финансира по програма "Знание и растеж" от Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" и с подкрепата на фондация Еконт.