• EnglishEnglish
ОТКРИВАТЕЛИ
15 ноември 2020 г. – 15 ноември 2021 г.

Успешно приключи проект "Откриватели". С реализирането на проектното предложение в Детския отдел на Регионална билбиотека "Любен Каравелов" - Русе беше изградена съвършено нова специализирана, съобразена с изискванията на поколението алфа среда за децата и гостите на Русе, техните придружители и учители. Среда, която да вдъхновява децата за четене, да им предостави атрактивно пространство за придобиване на нови знания, умения, повишаване на функционална грамотност и където да се връщат с желание и ентусиазъм. 

Основната цел на проекта е да се провокира в деца до 14 годишна възраст стремеж към придобиване на знания, умения и повишаване на функционална грамотност чрез изграждане на уникална привлекателна интерактивна среда за личностно развитие и забавление.

Специфични цели:

- разгръщане на личностния потенциал на децата;

- мотивиране на децата към усвояване на нови знания;

- развиване на въображение, креативност, пространствено и конструктивно мислене.

В рамките на проекта се изградиха две зони:

Зона „О – 5“: осигурява достъп до среда за опознаване на света и личностно развитие на най-малките читатели и посетители на библиотеката; където децата свикват с четенето, като неизменна и важна част от живота им.

Зона "Аргонавти": свързва децата с богатото наследство на града, специалното място на реката в живота му и изключителната му общност. В нея присъстват съвременни технологични решения, като виртуални очила (VR), информационни табели с QR код, добавена реалност (AR) и др. Те са неизменна част в процеса по опознаване на Русе, на неговата история и настояще. 

Напълно завършеното пространство е съобразено с изискванията на поколението алфа, оформя цялостния облик на Библиотечко и променя стереотипа за библиотека. Това спомага за промяна във философията за привличане на потребители на библиотеката, четенето и ученето като важен момент от развитието на всеки човек.

Партньор в реализирането на проекта са УМБАЛ „Медика Русе“, Фондация „Ятрус и Сдружение „Културни пространства“. 

Проект "Откриватели" се финансира по програма "Знание и растеж" на Общинска фондация "Русе - град на свободния дух", с подкрепата на "Еконт Експрес" ЕООД.