• EnglishEnglish
ЕX LIBRIS – EX AMORE
май 2014 г. – ноември 2014 г.

В рамките на проекта са организирани изложби с екслибриси на участниците и отпечатан цветен двуезичен каталог. Дигитализирани са всички творби, участвали в конкурса и е предоставен достъп до тях както през сайта на Библиотеката, така и през Европейската дигитална библиотека – Eurоpeana.

Проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата в партньорство с Информационния сайт Ruseinfo.