• EnglishEnglish
ЕX LIBRIS – EX EROTICA
май 2013 г. – ноември 2013 г.

Целта на проекта е организиране и провеждане на Деветия международен конкурс за екслибрис на тема „ЕX LIBRIS – EX EROTICA”.

В резултат на проекта е проведен  IX-а Международен конкурс за екслибрис “Ex libris - Ex erotic”, в който участваха 189 автори от 33 държави с 440 творби, които са представени в Европейската дигитална библиотека – Eurоpeana.

Проектът е финансиран по Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата. Медиен партньор на конкурса по проекта е информационния сайт РусеИнфо.