• EnglishEnglish
11 май – Професионален празник на библиотекаря
11 май 2021 г.

На 11 май библиотечните работници и специалистите на книжовното поприще  имаме професионален празник. Всяка година 11 май е ден, в който, макар и вече от други позиции, заради достиженията на модерния свят и технологиите, ние се вглеждаме в онова, което са ни завещали двамата първоучители – Светите братя Кирил и Методий, за да  носим техния завет като наш свещен дълг. Да го отстояваме достойно! Да го пазим и да го предаваме в разбираемите му, нови варианти, на идващите след нас.

Точно затова професията „библиотекар” в 21-ви век и през Третото хилядолетие ще продължава да носи едновременно първообраза на старозаветните славянски книги и заряда на модерната епоха, към която се приобщаваме с много изобретателност и  неизбежни  трансформации на библиотекарския труд. Само така – активно и всеотдайно, с високи критерии за ефективност и нова социална ангажираност на библиотеките можем да опазим традицията от външни влияния. Да я адаптираме към бързината и към високите критерии на времето, в което живеем, за да сме сигурни, че предаваме свещеното книжовно дело на идващите след нас по същия категоричен начин, по който то е тръгнало от българските земи към целия славянски свят преди повече от 11 века.

Честит празник и на многая лета!