• EnglishEnglish
11 май - професионален ден на библиотекаря
11 май 2023 г.

Скъпи колеги,

Денят 11 май е историческа дата в календара на българската култура, на който православният свят чества светите братя Кирил и Методий. Той се превърна и в професионален празник на тези, които служат на писменото слово, като го съхраняват и разпространяват с идеята то да пребъде. Българските библиотекари заслужават този ден на признание, защото да бъдеш библиотекар в България не е просто професия и препитание, а призвание, на което си отдаден. Това е кауза, на която служим неотклонно през годините, независимо от политически и икономически кризи, преходи, подценяване от държавата и обществото, лоша материална база и ниско възнаграждение за нашия принос.

От самото си зараждане в древността до днес библиотеките са оцелели, защото винаги е имало личности, които да им служат с мисия за опазване и пренасяне на знанието във вечността,  личности – пазители и разпространители на най-голямата сила за прогреса на човечеството. Днес е техният ден – нека си припомним с благодарност за приноса на нашите учители и колеги, завещали ни хилядите български библиотеки.

Днес е нашият ден, на днешните библиотекари, на които се падна жребият да променят облика на библиотеките, за да останат толкова нужни в съвременното динамично общество, колкото са били винаги – откакто свят светува.

Библиотеките са многовековни институции, които модерните технологии не могат да изместят в периферията на живота. Точно обратното – модерните технологии се наместват в готовата мрежа от библиотеки, за да служат на цялото общество. Библиотеката на 21 век преживява своя ренесанс. Всеки ренесанс е белязан от изключителната енергия и качества на много вдъхновени и можещи личности. Поклон и благодарност към българските библиотекари,  съграждащи сигурно и последователно авторитета на възродената библиотека.

Честит професионален празник, колеги!

Нека продължим делото си със здраве, вяра в успеха и непресъхващи сили!

УС на ББИА