• EnglishEnglish
130 години библиотека в Русе – юбилеен Летопис
27 януари 2020 г.

Излезе от печат юбилейният Летопис на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе.

В предговора директорът на библиотеката Теодора Евтимова посочва: "Акцентите в каталога проследяват важни вътрешно-структурни етапи от съществуването на институцията. В "права" хронология, във времевия отрязък 11 февруари 1888 – 31 декември 2018 година са подредени основните събития, подготовката и реализацията на ключови проекти и дейности, утвърдили Библиотеката като притегателен център и място, което осигурява модерно знание и достъп до най-актуална информация, допълнени от широк спектър модерни потребителски услуги за всички жители и общности в Русе и региона".

Към Летописа са изработени Именен показалец, Показалец на организациите и институциите и Предметен показалец, които улесняват читателя за ориентиране в съдържанието.

Летописът е издаден по проект "Обществените библиотеки в област Русе – място за професионализъм, знание и иновации", финансиран от Министерството на културата.