• EnglishEnglish
130
130 години от учредяването на Първо българско застрахователно дружество „България“
01 октомври 1891 г.

През 1891 г. видните русенци Панайот Попов, Георги Теодосиев, Иван Чорапчиев и Стефан Симеонов, учредяват първото българско застрахователно дружество “България”. Следват години на разцвет под управлението на неговия директор Франц Новак, който само за една година разширява дружеството до 62 агенции в страната и чужбина. В годините застрахователно дружество “България” е имало представителствата от Цариград през Атина, Берлин, Амстердам, Париж,  Лондон, чак до Чикаго. След 1944 г. всички застрахователни дружества в страната преминават в един общ Държавен застрахователен институт (ДЗИ), което води до закриване на дружество “България”. Няколко години по-късно в сградата се нанася Окръжното управление на Министерство на вътрешните работи, което е и неин последен обитател.