• EnglishEnglish
136
135 години от подписването на протокол с Великобритания за изкупуване на ж.п. линията Русе-Варна от България
04 декември 1885 г.

135 години от подписването на протокол с Великобритания за изкупуване на ж.п. линията Русе-Варна от България. Между 1883 и 1886 г. България възвръща своето достойнство, защитава съединението си с Източна Румелия (Букурещкия мирен договор от 19 февруари 1886 г. и Топханенския акт от 24 март с.г.), осъществява смели икономически начинания (Законите за Народната банка - 18 януари 1885 г., която става единственото кредитно учреждение в държавата с основен капитал 10 млн. златни лева, за железниците - 31 януари 1885 г., с който страната се опазва от намесата на чуждия капитал и за изграждане на линията Цариброд-Вакарел - 31 януари 1885 г., прибавяйки и откупуването на линията Русе-Варна, гласувано на 4 декември 1885 г. и станало факт на 24 юли 1886 г., за 44 500 000 франка), като в унисон с либералните начала на конституцията се премахва и военното положение на 29 март 1886 г.