• EnglishEnglish
151
145 години от освещаването на знамето на Червеноводската чета, ушито от Петрана Обретенова
17 септември 1870 г.

Дъщерята на баба Тонка – Петрана Обретенова ушива знамето за Червеноводската чета. Тя е формирана през 1875 г. във връзка с подготовката на общобългарско въстание от БРЦК в Букурещ начело с Христо Ботев. Как е изглеждало знамето знаем от описанието на Велко Абаджиев, четник от Червеноводската чета: „…знамето от атлазен плат , дълго около два метра, обшито със златна сърма така: от едната страна разярен коронован лъв, изправен на задните си крака, над него надпис „Свобода или смърт”, под него 1875 г.; от другата страна „Каран” (комитетското име на селото)…”