• EnglishEnglish
145 години от рождението на писателя Елин Пелин
17 януари 2022 г.

Скъпи приятели,

През 2022 г. се навършват 145 години от рождението на Елин Пелин – един от най-големите български творци, наречен певец на българското село. Годишнината ще бъде тържествено отбелязана в родното място на писателя с. Байлово. По този повод Община Горна Малина обявява два конкурса и приканва всичко желаещи да се включат със свои творби – разказ или рисунка. По молба на организаторите публикуваме условията за конкурсите.

 

ПО ПОВОД 145 – ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА, СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015” и НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН - 1922” - С. БАЙЛОВО

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИН ПЕЛИН“

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА :

• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното изкуство;

• Да даде възможност на младите творци да пресъздадат образите на героите и атмосферата от произведенията на Елин Пелин;

• Да осигури широко и свободно поле за проява на детската енергия и въображение;

• Да предложи полезни насоки за възпитание и развитие на бъдещите български и европейски граждани.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

• Няма ограничения в техниката на рисуване;

• Всеки малък художник може да участва в конкурса с една творба;

• Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm – формат на листа А3;

• Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;

• Всички получени рисунки стават собственост на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”;

• Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат написани:

- име на творбата;

- трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;

- име на школата/учебното заведение, адрес и арт ръководител (ако не работи самостоятелно);

• До 10 юни 2022 г. Община Горна Малина ще обяви наградените творби на официалния си сайт : www.gornamalina.eu .

Възрастови групи:

1-ва група – до 6 навършени години;

2-ра група - от 7 до 10 навършени години;

3-та група – от 11 до 14 навършени години;

4-та група – от 15 до 18 навършени години).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

• идея на рисунката;

• композиция;

• съчетаване на цветовете;

• адекватно използване на изобразителни техники;

• оригиналност и творчество на подхода към темата;

• цялостен дизайн.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РИСУНКАТА: 15 МАЙ 2022 г.

АДРЕС:

Народно читалище „Елин Пелин – 1922”

с. Байлово, п.к. 2133

община Горна Малина

Софийска област

Национален конкурс за детска рисунка

НАГРАДИ:

Специална награда от кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов – 100 лв.

За всяка възрастова група журито ще определи Първа, Втора и Трета награда, включващи грамота и предметна награда

Наградените творби ще бъдат изложени в дом-паметник „Елин Пелин” в с. Байлово.

НАГРАЖДАВАНЕ: 18 юли 2022 г. (понеделник) от 09:30 часа пред паметника на Елин Пелин в село Байлово (преди ежегодния туристически поход “По стъпките на Елин Пелин”).

За допълнителна информация:

chitalishte.bailovo@abv.bg

тел: 0888113990 – Илиана Илиева

тел: 0886818271 – Анна Цветкова

 

ПО ПОВОД 145-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КЛАСИКА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ЕЛИН ПЕЛИН, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН - 1922” - С. БАЙЛОВО, НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ – КЪЩА МУЗЕЙ “ЕЛИН ПЕЛИН” И СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА - 2015” ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ на тема „НАПАСТ БОЖИЯ В XXI ВЕК“

РЕГЛАМЕНТ:

1) Жанрът на разказа трябва да е насочен към живота и възникналите проблеми по време на пандемия.

2) Всеки автор има право да представи само един разказ.

3) В конкурса няма ограничение за възрастта на участниците.

4) Технически изисквания за разказа:

• Допустим обем - до 7500 думи;

• формат Word, като приложение към e-mail или напечатан на пишеща машина. Няма да се приема разказ, изпратен в основната част на e-mail, като директен текст или в други файлови формати;

• Разказът трябва да е написан на кирилица, като се спазват правилата по правопис, пунктуация и граматика;

• Шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка;

• Името на прикачения файл е заглавието на разказа и е на латиница;

• Името на автора, с адрес и телефон за връзка, се изписва в основния текст на e-mail

• За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата.

5) Разказът да не е публикуван (печатно или онлайн).

6) След приключване на конкурса, разказът става собственост на Народно читалище „Елин Пелин – 1922”, с. Байлово, което придобива правото да го публикува и отпечатва в сборник.

Разказът се изпраща:

- На e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg

- или на адрес: Дом-паметник „Елин Пелин”- с. Байлово, п.к. 2133, Софиийска област, за Конкурса „Напаст Божия в XXI век”

Срокът за изпращане на разказa е до 31.03.2022 г. (валидно е пощенското клеймо или датата на получаване на e-mail).

Награди:

Първа награда - 300 лв.,

Втора награда - 200 лв.,

Трета награда - 100 лв.

Жури: Председател: Атанас Капралов, директор на Национален литературен музей

Членове:

1. Евгения Радева, уредник на къща музей „Елин Пелин”

2. Анна Цветкова, библиотекар – специалист

Наградите ще бъдат обявени публично и връчени на тържественото честване на 100- годишния юбилей на НЧ “Елин Пелин – 1922” на 10.06.2022 г. от 19:00 часа в с. Байлово, община Горна Малина, Софийска област.