• EnglishEnglish
156
155 години от въвеждането в Русе на имена на улиците и номерация на домовете и магазините
28 юли 1865 г.

155 години от въвеждането в Русе на имена на улиците и номерация на домовете и магазините. През XIX век Русчук се утвърждава като един от най-значимите градове в европейските предели на Османската империя. Още през 1836 година градът е обявен за център на вилает. През 1864 г. е сформиран Дунавският вилает, обхващащ територии на три съвременни държави. За валия е назначен Мидхад паша. Тогава Русчук се утвърждава и издига до един от най-значимите административни центрове на османската власт. Още тогава се случва и първото от поредицата първи неща в Русе. За пръв път османската провинция се сдобива с представителна институция - Общ вилаетски съвет. В същата година е открита първата съвременна печатница. През 1865 г. Русе става първият град, в който улиците получават имена.