• EnglishEnglish
160
158 години от публикуването на сборника “Български народни песни”
24 юни 1861 г.

Сборникът „Български народни песни” съдържа  665 песни – 23 272 стиха. Според Петър Динеков това е „едно огромно богатство”, извор за богатата душевност на българина. Любен Каравелов високо оценява творческото дело на братя Миладинови.