• EnglishEnglish
20 библиотечни служители от Русе със сертификат за културно предприемачество
11 март 2024 г.

Сертифицирано удостоверение за „Сътрудник в малък и среден бизнес“ получиха 20 библиотечни служители от Русе, които се представиха успешно в обучителен курс по културно предприемачество. Обучението е част от проекта „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ с бенефициент Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе. Той се финансира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Обучителният курс се организира от партньора по проекта Сдружение „Център Динамика“ и се проведе в продължение на три дни в Каварна. Програмата включва предметите: мениджмънт, маркетинг, счетоводство за малки и средни предприятия, управление на човешките ресурси, бизнес планиране. Ръководи се от доц. д.н. Любомир Любенов и д-р ик Анелия Любенова, квалифицирани обучители, с опит в областите маркетинг, мениджмънт, бизнес планиране, както и в областта на културата и културното предприемачество. Обучението завърши с проверка на усвоените знания.

Инициативата е в пряка връзка с основната цел на проекта и допринася за подобряване на условията и качеството на представяне на културното наследство в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Развитието на допълнителни предприемачески умения у библиотечните работници са предпоставка за осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и възможност за генериране на допълнителни приходи в културния институт. Утвърждава се значимостта на културата и движимото културно наследство за местното и регионално развитие, за осигуряване на заетост и социалното включване.