• EnglishEnglish
24 май в Русе
24 май

За пръв път братята Кирил и Методий били чествани в Русенските училища през 1858 г., когато учителят Параскев Бояджиев произнесъл слово за живота и дейността на двамата просветители, както и за задълженията на гражданите към училищата.

Много тържествено бил отпразнуван Денят през 1873 г.: "…през деня станаха много веселби в града, със свирни и песни, момците въртяха хорото на улицата около читалище "Зора", накичено със зелени клончета. Пътната врата на читалището беше украсена с образите на Кирил и Методий".

В Русе Стоян Михайловски написва химна "Върви народе, възродени" - 1892 г. (тогава учител в Мъжката гимназия). Към този текст през 1901 г. Панайот Пипков написва музиката. След Освобождението до наши дни празникът прераства в празник на цялостния духовен живот.

С изследване честването на Деня на Кирил и Методий е свързана една русенка:

Гатя Симеонова - родена на 22 апр. 1946 г. в с. Хотанца, Русенско. Основното си образование завършва в Русе. От 1960 до 1964 г. живее в София и учи в Руската гимназия. През 1965 г. е приета в СУ, специалност "Славянска филология" с профил полски език. След дипломирането си работи в Русенския исторически музей и Русенския телевизионен център. От 1974 г. е асистентка на Националния етнографски музей. Дисертацията й е по материали от Русенския край. Проблемите, с които се занимава са: теоретични проблеми на урбанизацията; проблеми, свързани с традиционната празничност и промените, които днес търпят. Освен публикации в специализирания периодичен печат, има издадени книги - студии, изследвания, стихосбирки, разкази и др. :

СИМЕОНОВА, Гатя. Денят на Кирил и Методий : [Изследване] / Гатя Симеонова. - София : Етногр. инст. с музей при БАН, 1994. - 143 с.

СИМЕОНОВА, Гатя. Проблеми на Кирило-Методиевата празничност / Гатя Симеонова. - София : Етногр. инст. с музей при БАН, 1993. - 172 с.

СИМЕОНОВА, Гатя. Българските паметници на Кирил и Методий. // Истор. прегл., 1991, № 10, с. 87-94.

СИМЕОНОВА, Гатя. Изображенията на СВ. Св. Кирил и Методий - отражение на мирогледните промени на българите. // Бълг. етногр., 1992, № 2, с. 3-25.