• EnglishEnglish
365 сензорни игри, съвети и упражнения за деца от 0 до 5 години
01 март 2024 г.

На 28 февруари в рамките на клуб „Здраве“ се проведе среща с Илияна Хинова  ̶  психолог, педагог и егротерапевт. Интересна и полезна бе срещата, в която авторката разказа за себе си и професионалния си път. Тя посочи примери от своята практика и лични  преживявания.  Сподели, че преждевременното раждане и отглеждане на недоносено дете я насочват към ерготерапията и предопределят бъдещето ù. Натрупаният в продължение на 15 години академичен и професионален опит, срещите с деца със сензорно-интегративна дисфункция и грижите около собственото ù дете я вдъхновяват да напише книгата „365 сензорни игри, съвети и упражнения за деца от 0 до 5 години“.

В книгата си г-жа Хинова описва лесни и приложими игри, чрез прилагането на които може да се осигури правилна сензорна стимулация на децата, която би им помогнала да опознават и изучават света по-лесно и бързо.

В подготвената за срещата с русенци презентация авторката разказа какво е сензорно развитие и колко е важно то за правилното изграждане на уменията на децата. Обърна внимание на какво още може да се дължат поведенческите проблеми и обучителните трудности при подрастващите и как може да се регулира нервната им система чрез сензорни игри и упражнения.

Накрая Илияна Хинова сподели своите бъдещи планове. Срещата приключи с автографи за всички желаещи.