• EnglishEnglish
60 години от построяването на първата в България едропанелна жилищна сграда на един етаж
1957 г.