• EnglishEnglish
70 години от създаването на хор „Дунавски вълни“
1947 г.