• EnglishEnglish
75 години Русенски университет „Ангел Кънчев“
12 ноември 2020 г.

На 12 ноември 2020 г. се навършват 75 години от основаването на висшето училище в Русе, носещо името на Ангел Кънчев.

75 години историята на русенската Алма матер  педантично отбеляза  възходящо развитие. За това време университетът израсна като авторитетно интелектуално средище и привлекателен образователен и научно-изследователски център в страната с все по-нарастващо влияние в европейското образователно и изследователско пространство и акцент в Дунавския регион.

В тези години библиотеката и университетът винаги са били добри партньори в повишаване качеството на обучение, култура и живот на младите хора. Библиотеката – предоставяйки своите пространства и богати фондове на студенти и изследователи, висшето училище – като активен участник в дейността на културния институт по социалното сближаване, общностното развитие и подобряване живота на гражданите.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе честити годишнината на Русенския университет с пожелание името му и занапред да се свързва с престиж, национално влияние и международен авторитет, с един продължаващ възход!

Честит рожден ден!