• EnglishEnglish
86
85 години от основаването на русенското дружество „Борба с детската престъпност“
28 юли 1935 г.

85 години от основаването на русенското дружество „Борба с детската престъпност“. Основано на 28 юли 1935 г. Целта му е борба с детската престъпност и покровителство на излезлите от затвора малолетни престъпници. За членове на дружеството са приети съдии, адвокати, учители и общественици. Дружеството прекратява дейността си на 9 септември 1944 г.