• EnglishEnglish
86
85 години от създаването на Общоградски комитет
19 август 1935 г.

85 години от създаването на Общоградски комитет с предложение до Правителството за създаване на Русенска административна област с център Русе. С Наредба-закон за въвеждане на изменение в административно-териториалното деление на Царството установено с царски указ № 179 от 19 май 1934 година, обнародвана с Указ № 352 от 20 септември 1935 г. [ДВ, бр. 217, 26/09/1935], се правят следните промени в административно-териториалното деление на страната: (...) От Врачанска и Шуменска област се отцепват градските общини Видин, Русе и Варна и образуват в административно отношение отделни, самостоятелни административни единици – градски дирекции, управлявани от градски директори с права на областни директори.