• EnglishEnglish
EX LIBRIS – EX PUBLICO
септември 2013 г. – януари 2014 г.

Целта на проекта е да популяризира културния продукт Международен конкурс за екслибрис, като образова и възпитава нови публики, чрез създаване и разпространение на интерактивни културни събития; да насърчава потребяването на визуални изкуства и да приобщава нови публики към културния живот на общността.

В резултат на проекта са приведени в експозиционен вид екслибриси, част от колекцията на библиотеката. Осъществено е „Ателие на открито” за изработване на екслибрис, с преподавател по изобразително изкуство и с участието на ученици и граждани. Проведено е пресателие „Журналисти за екслибриса”, с участие на  представители на медиите в изработването на екслибриси.  В продължение на четири месеца под ръководството на преподавател по изобразително изкуство се проведоха ателиета в СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ на две групи, с 40 участника, за 320 учебни часа. Изработени  са 43 екслибриса и представени на изложби в библиотеката и училището. Изработен е каталог на екслибрисите. Осъществена изложба в MALL ROUSSE на екслибриси от колекцията на библиотеката. 

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура”  - Програма „Публики” към Министерство на културата. Партньори по проекта са: СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе, информационния сайт „РусеИнфо” и MALL ROUSSE.