• EnglishEnglish
IN MEMORIAМ
23 септември 2020 г.

На 23 септември колективът на русенската библиотека с прискърбие научи за внезапната кончина на проф. д.изк. Симеон Недков.

Българските наука и образование загубиха изтъкнат учен и обичан преподавател!

Проф. Симеон Недков е роден в Габрово през 1953 г. Работи като преподавател по музеология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. Бил е ръководител на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, член на Международния съвет на музеите ИКОМ и зам.-председател на БНК на ИКОМ. Научните му интереси са в областта на историята на музейното дело в България. От 2009 г. е професор по история на музеите.

Проф. Недков е участвал със свои разработки в международните научни конференции, организирани от Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе. Той е автор на редица книги, посветени на музеите, като „Музеи и музеология“, „Музеи на открито“, „История на музейното дело в България“. Има десетки публикации в специализирани издания по проблемите на съвременната музеология.

 

Поклон пред светлата му памет!

Екипът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе  поднася искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Симеон Недков.